Omgivning

Granne med Yngern och Mälaren

Sjön Turingen är belägen mellan sjön Yngern i söder och Mälaren i norr. Yngern är känd för sin unika bottenfauna och vattenkvalitet och Mälaren, som är Sveriges tredje största sjö, är dricksvattentäkt för 1,5 miljoner människor. Skog, lantbruk och fritidsbebyggelse finns i anslutning till sjön. En del av området runt sjön Turingen är bebyggt och sjön och dess omgivningar används för bad och rekreation.