Rapporter


Rapporter till EU Kommissionen

March 15, 1999
Progress Report No. 1
Rapport till EU Kommissionen från Nykvarns kommun och Södertälje kommun
Pdf-format (104 kB)

September 15, 1999
Progress Report No. 2
Rapport till EU Kommissionen från Nykvarns kommun
Pdf-format (127 kB)

March 15, 2000
Progress Report No. 3
Rapport till EU Kommissionen från Nykvarns kommun
Pdf-format (223 kB)

September 15, 2000
Progress Report No. 4
Rapport till EU Kommissionen från Nykvarns kommun
Pdf-format (225 kB)

February 23, 2001
Interim Technical Report
Rapport till EU Kommissionen från Nykvarns kommun
Pdf-format (585 kB)

February 26, 2001
Interim Financial Report
Rapport till EU Kommissionen från Nykvarns kommun
Pdf-format (124 kB)

March 14, 2001
Progress Report No. 5
Rapport till EU Kommissionen från Nykvarns kommun
Pdf-format (15 kB)

September 12, 2001
Progress Report No. 6
Rapport till EU Kommissionen från Nykvarns kommun
Pdf-format (176 kB)

March 19, 2002
Progress Report No. 7
Rapport till EU Kommissionen från Nykvarns kommun
Pdf-format (175 kB)

2002-09-1
Progress Report No. 8
Rapport till EU Kommissionen från Nykvarns kommun
Pdf-format (292 kB)

February 28, 2003
Progress Report No. 9
Rapport till EU Kommissionen från Nykvarns kommun
Pdf-format (469 kB)

September 29, 2003
Progress Report No. 10
Rapport till EU Kommissionen från Nykvarns kommun
Pdf-format (436 kB)

July 1, 2004
FINAL Technical Report
Rapport till EU Kommissionen från Nykvarns kommun
Pdf-format (678)

July 1, 2004
FINAL Financial Report
Rapport till EU Kommissionen från Nykvarns kommun
Pdf-format (186 kB)

Rapporter till Miljödepartementet

1 mars 1999
Verksamhetsrapport 1998
Rapport till Miljödepartementet från Nykvarns kommun
Pdf-format (101 kB)

1 mars 2000
Verksamhetsrapport 1999
Rapport till Miljödepartementet från Nykvarns kommun
Pdf-format (234 kB)

27 februari 2001
Verksamhetsrapport 2000
Rapport till Miljödepartementet från Nykvarns kommun
Pdf-format (201 kB)

27 februari 2002
Verksamhetsrapport 2001
Rapport till Miljödepartementet från Nykvarns kommun
Pdf-format (180 kB)

28 februari 2003
Verksamhetsrapport 2002
Rapport till Miljödepartementet från Nykvarns kommun
Pdf-format (459kB)

1 juli 2004
Slutlig verksamhetsrapport
Slutrapport till Rådet för Investeringsstöd (LIP), Naturvårdsverket
Pdf-format (435 kB)

Informationsblad – Projektnytt

Augusti 1999
Projektnytt Nr 1
Pdf-format (169 kB)

September 1999
Informationsfolder
Sjön saneras från kvicksilver
Pdf-format (1,16 MB)

December 1999
Projektnytt Nr 2
Pdf-format (163 kB)

September 2000
Projektnytt Nr 3
Pdf-format (270 kB)

Februari 2001
Projektnytt Nr 4
Pdf-format (192 kB)

February 2001
Project News No. 4
Pdf-format (790 kB)

April 2001
Project Information Sheet
Pdf-format (1,02 MB)

2003-01-23
Projektnytt nr 5
Pdf-format (240 kB)

November 2003
Projektnytt Slutinformation
Pdf-format (399 kB)

2004-07-02
Laymans report, svensk
Pdf-format (241 kB)

2004-07-02
Laymans report
Pdf-format (255 kB)

Miljökontrollrapporter

Maj 2000
Lägesrapport åtgärdsfas 1a
Projekt Turingen – Miljökontroll. Lägesrapport efter muddring och avbruten täckning (Åtgärdsfas 1a, augusti-december 1999)
Markus Meili, Stockholms universitet, Inst. för Tillämpad Miljöforskning (ITM).
Pdf-format (565 kB)

Mars 2001
Lägesrapport åtgärdsfas 1b
Projekt Turingen – Miljökontroll. Lägesrapport efter slutförd täckning i mynningsområdet (Åtgärdsfas 1b, januari-september 2000).
Markus Meili, Stockholms universitet, Inst. för Tillämpad Miljöforskning (ITM).
Roger Huononen, Yoldia Environmental Consulting AB.

Andy Petsonk, J&W Energi och Miljö.
Pdf-format (790 kB)

Augusti 2001
Lägesrapport utvärderingsfas 1b
Projekt Turingen – Miljökontroll. Lägesrapport efter Skede 1 (utvärderingsfas 1b, september 2000 – juni 2001).
Andy Petsonk, J&W Energi och Miljö.
Pdf-format (571 kB))

December 2002
Lägesrapport inför åtgärdsskede 2
Projekt Turingen – Miljökontroll. Lägesrapport inför åtgärdsskede 2. Referensfas 2 ; 1 juli 2001 – 11 september 2002
Andy Petsonk, WSP Environmental
Pdf-format (869 kB)

2004-01-25
Lägesrapport åtgärdsskede 2
Projekt Turingen – Miljökontroll. Lägesrapport efter åtgärdsskede 2. (12 september 2002 – 31 oktober 2003)
Andy Petsonk, WSP Environmental
Pdf-format (1106kB)

14 augusti 2006
Miljökontrollrapport 2004
Projekt Turingen – Miljökontrollrapport efter avslutade åtgärder (November 2003 – December 2004). Reviderad 2006-08-10
Andy Petsonk, WSP Environmental
Pdf-format (1,29MB)

2007-07-27
Miljökontrollrapport 2005
Projekt Turingen – Miljökontroll. Lägesrapport – Uppföljningsperiod 2005 (1 november 2004 – 30 november 2005). Reviderad 21 juni 2007.
Andy Petsonk, WSP Environmental.
Pdf-format (1,59 MB)

2007-07-27
Miljökontrollrapport 2006
Lägesrapport – Uppföljningsperiod 2006 ( 1 december 2005 – 31 december 2006).
Andy Petsonk, WSP Environmental.
Pdf-format (997 kB)

2008-07-07
Miljökontrollrapport 2007
Lägesrapport – Uppföljningsperiod (1 januari 2007 – 31 december 2007).
Pdf-format (1 MB)

2009-07-10
Miljökontrollrapport 2008
Lägesrapport – Uppföljningsperiod (1 januari 2008 – 31 december 2008)
Pdf-format (1,5 MB)

2010-02-01
Miljökontrollrapport 2008 (rev)
Lägesrappor – Uppföljningsperiod (1 januari – 31 december 2008)
(1,5 MB)

2010-07-27
Miljökontrollrapport 2009
Lägesrapport – Uppföljningsperiod (1 januari – 31 december 2009).
Pdf format (1,60 MB)

2011-08-28
Miljökontrollrapport 2010 (rev)
Projekt Turingen – Miljökontroll. Lägesrapport uppföljningsperiod 2010. Reviderad augusti 2011. Andy Petsonk och Magnus Land, WSP Environmental
Pdf-format 7,45 MB

2012-09-10
Miljökontrollrapport 2011
Projekt Turingen – Miljökontroll. Lägesrapport – Uppföljningsperiod 2011.
Andy Petsonk och Magnus Land, WSP Environmental
Pdf-format (3,2 MB)

2014-02-06
Miljökontrollrapport 2012
Projekt Turingen -Miljökontroll. Lägesrapport – Uppföljningsperiod 2012.
Peter Plantman och Mats Allmyr, WSP Environmental
Pdf-format (4,2 MB)

2014-07-24
Slutrapport Miljökontroll
Projekt Turingen. Uppföljning 1 januari 2004 – 31 december 2013
Andy Petsonk och Mats Allmyr, WSP Environmental
Pdf-format (9,6 MB)

 

Övriga rapporter

2014-08-01
Perifytonrapport
Undersökning av kvicksilvermetylering i perifytonsamhällen.
Karin Tornberg och Peter Plantman, WSP Environmental samt Olof Regnell, Cinnobex-MBC
Pdf-format (830kB)

2014-08-14
Grundvattenutströmningar i Turingen och Turingeån
Undersökning av grundvattenutströmningar i Turingen och Turingeån samt analys av total- och metylkvicksilver i några grundvatten- och sjövattenprov.
Karin Tornberg, WSP Environmental och Roger Huononen, Yoldia Environmental Consulting samt Olof Regnell, Cinnobex-MBC
Pdf-format (5,5 MB)

2011-07-20
Förekomsten av total Hg och MeHg i Turingen
Analys av faktorer som styr förekomsten av totalkvicksilver och metylkvicksilver i Turingens och Lilla Turingens vattenmassor, plankton och fisk. 2010 Olof Regnell, Cinnobex-MBC
Pdf-format (898kB)

2004-08-23

Slutrapport
Detaljerad slutrapport daterad 28 maj 2004
Pdf-format (4,4 MB)

1998-05-22
Kvicksilver i Turingeåsystemet
Kvicksilver i Turingeåsystemet (Södertälje/Nykvarn): Systemanalys av tillstånd, trender, omsättning och saneringsalternativ.
Markus Meili, Uppsala universitet, Instit. för geovetenskap, Sedimentologi
Pdf-format (270 kB)

2002-03-15
Kvicksilveravgång från intakta sedimentkärnor
Utredning: ”Kvicksilveravgång från intakta sedimentkärnor med och utan geltäcke.”
Markus Meili, Stockholms universitet, Inst. för Tillämpad Miljöforskning (ITM).
Jonny Skarp, Skarps Miljöteknik, Ramshult, 595 91 Mjölby.
Pdf-format (616 kB)