Turingeån sanerad

År 1995 genomfördes etapp 1 av Projekt Turingen – efterbehandling av Turingeån. I ån fanns cirka 100 kilo kvicksilver i bottensedimenten vid två platser mellan det gamla pappersbruket och sjön. I Ströpstadammen och Vidbynäsdammen fanns stora mängder föroreningar. Vattnet leddes i nya åfåror förbi de båda dammarna. Dessa vallades in och kvicksilvret isolerades.

Vi grävde även upp förorenade bottenmassor ur delar av åfåran, massor som flyttades främst till Ströpstadammen. De täcktes med överskottsjord från schaktningen av den nya åfåran. Genom saneringen isolerades cirka 95 procent av kvicksilvret i ån. Transporten av kvicksilver till Turingen hade halverats redan efter ett år och kommer successivt att avklinga.

turing03
Den nya åfåran utanför Vidbynäsdammen.