Projektet

Turingeån var livsnerven för bruksverksamheten. Nykvarns Bruk låg invid tätortens utkant. Kvicksilver från papperstillverkningen spreds via Turingeån vidare till Turingen och ut i Mälaren.
Turingeån var livsnerven för bruksverksamheten. Nykvarns Bruk låg invid tätortens utkant. Kvicksilver från papperstillverkningen spreds via Turingeån vidare till Turingen och ut i Mälaren.

Ett unikt projekt för efterbehandling av kvicksilverförorenade sediment.

I Nykvarns kommun i Södermanland har genomförts ett flerårigt projekt för att rena sjön Turingen från kvicksilver. Kvicksilvret släpptes ut från ett numera nedlagt pappersbruk i Nykvarn.

År 1995 sanerades tilloppet till sjön, Turingeån. I etapp två, åren 1999-2003, sanerade vi sjön genom två entreprenadinsatser, som båda innebar övertäckning av sjöns förorenade bottnar. Den första entreprenaden, som genomfördes 1999-2000 avsåg arbeten i området kring Turingeåns inlopp i Turingen (mynningsområdet) och den andra, som i huvudsak genomfördes under 2002 men slutfördes 2003 gick ut på att täcka ca 80 % av sjöns bottenyta med ett konstgjort sediment, en gel.

Projektet finansierades med bidrag från Miljödepartementet, Naturvårdsverket och EU:s miljöfond (Life Environment). Stockholms läns landstings Miljövårdsfond.  Södertälje och Nykvarns kommuner har också lämnat bidrag till projektet.

turingen_sjo